Rom
Tourismuspastoral
Toeristen Pastoraat LUXEMBOURG
ARC - Accueil, Rencontre, Communauté – http://www.arsefides.eu http://www.encounterarc.org.uk ARC Lëtzebuerg: Tel: 44 743 509   ARC is een internationale oecumenische jongerenorganisatie. Ieder jaar in de zomer brengt ARC internationaal samengestelde groepen studenten in een aantal bekende en door toeristen druk bezochte kathedralen in Europa bijeen. Gedurende een periode van drie à vier weken verzorgen deze studenten, ieder in zijn of haar eigen taal, rondleidingen voor bezoekers. Hierbij wordt er naar gestreefd de kerken in al hun facetten (kunsthistorie, historie en religie) toe te lichten en aandacht te besteden aan zowel het heden als het verleden. ARC probeert de rondleidingen de vorm van een dialoog met de bezoekers te geven. Naast het rondleiden stelt ARC zich ook ten doel de contacten tussen jongeren uit verschillende Europese landen en van verschillende christelijke achtergronden te bevorderen door het gedurende enkele weken delen van woning, werk en gebed. De doelen van ARC worden duidelijk in de naam van de organisatie: Accueil (Ontvangst), Rencontre (Ontmoeting) en Communauté (Gemeenschap). ARC is ook lid van de Europese federatie Ars et Fides. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met: nformatie@arcnederlandvlaanderen.eu http://www.arcnederlandvlaanderen.eu of neemt contact op met ons over tourismus@cathol.lu (notitie ARC) of bellen: +352 44 743 509
ARC - Accueil, Rencontre, Communauté – http://www.arsefides.eu http://www.arcnederlandvlaanderen.eu ARC Lëtzebuerg: Tel: 44 743 509 tourismus@cathol.lu ARC is een internationale oecumenische jongerenorganisatie. Ieder jaar in de zomer brengt ARC internationaal samengestelde groepen studenten in een aantal bekende en door toeristen druk bezochte kathedralen in Europa bijeen. Gedurende een periode van drie à vier weken verzorgen deze studenten, ieder in zijn of haar eigen taal, rondleidingen voor bezoekers. Hierbij wordt er naar gestreefd de kerken in al hun facetten (kunsthistorie, historie en religie) toe te lichten en aandacht te besteden aan zowel het heden als het verleden. ARC probeert de rondleidingen de vorm van een dialoog met de bezoekers te geven. Naast het rondleiden stelt ARC zich ook ten doel de contacten tussen jongeren uit verschillende Europese landen en van verschillende christelijke achtergronden te bevorderen door het gedurende enkele weken delen van woning, werk en gebed. De doelen van ARC worden duidelijk in de naam van de organisatie: Accueil (Ontvangst), Rencontre (Ontmoeting) en Communauté (Gemeenschap). ARC is ook lid van de Europese federatie Ars et Fides. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met: nformatie@arcnederlandvlaanderen.eu http://www.arcnederlandvlaanderen.eu of neemt contact op met ons over tourismus@cathol.lu (notitie ARC) of bellen: +352 44 743 509
Rom
Tourismuspastoral
Tourists Chaplaincy LUXEMBOURG